Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

ΣΤΟ 40% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 24 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
September 11, 2018
ΣΤΟΥΣ 1.349 ΟΙ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ 36 ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
September 11, 2018
Share

Η συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη

να μη λάβει ο πρώτος την άδεια αναψυχής του αλλά αντ αυτής να του καταβάλλει ο εργοδότης τις αποδοχές, το επίδομα αδείας ή ακόμη επιπλέον αποδοχές ή να αποχωρεί ο εργαζόμενος νωρίτερα από την εργασία του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι άκυρη. Μάλιστα, ο εργαζόμενος που βρίσκεται σε άδεια αναψυχής, απαγορεύεται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη. Αν το πληροφορηθεί ο τρίτος εργοδότης, δικαιούται να μην του καταβάλλει το μισθό που συμφώνησε.