ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

O EΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΙ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
September 11, 2018
O EΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΙ ΚΑΝΩ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
September 11, 2018
Share

Γνωρίζετε ότι η καταβολή του επιδόματος γάμου είναι υποχρεωτική μέχρι τον Απρίλιο του 2013.

Μέχρι τότε λοιπόν, αν σε έναν εργαζόμενο καταβάλλονται αποδοχές ανώτερες των νομίμων, ο εργοδότης δεν μπορεί να μην του καταβάλλει επιπλέον το επίδομα γάμου, παρά μόνο αν υπάρχει χωριστή συμφωνία με τον εργαζόμενο, δηλαδή, ατομική σύμβαση εργασίας, που να το προβλέπει. Όταν, όμως με την ατομική σύμβαση εργασίας καθορίστηκαν το είδος και οι συνθήκες παροχής της εργασίας και συμφωνήθηκε μισθός μεγαλύτερος του συνόλου των αποδοχών που προβλέπονται από την οικεία ΣΣΕ (δηλαδή,του αθροίσματος του βασικού μισθού και επιδομάτων), τότε συγκεκριμένο επίδομα προβλεπόμενο από τη συγκεκριμένη σσε για την παροχή εργασάις του αυτού είδους και με τις ίδιες συνθήκες (που καθορίστηκαν με την ατομική σύμβαση), δεν οφείλεται στον εργαζόμενο επιπλέον του συμφωνημένου μεγαλύτερου μισθού, γιατί καλύπτεται από αυτόν.