ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 1 ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3899/2010

«Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός και αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη». Καθίσταται σαφές ότι σε περίπτωση απόλυσης  μισθωτού που δεν συμπλήρωσε δώδεκα (12) μήνες υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύεται, και υπό τον όρο ότι τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ο μισθωτός δεν δικαιούται την νόμιμη αποζημίωση απόλυσης.

Με την ανωτέρω διάταξη καθίσταται σαφές ότι αντικαταστάθηκε το δίμηνο  (η παρέλευση του οποίου κατά το άρθρο 1 του Ν.2112/20 αποτελούσε την  προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεως στον απολυόμενο υπάλληλο ή εργατοτεχνίτη), με το δωδεκάμηνο, το οποίο ο νομοθέτης ονομάζει και θεωρεί ως «δοκιμαστική περίοδο».