ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
September 11, 2018
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Άν η επιχείρηση αλλάζει έδρα σε άλλο τόπο

και ο εργαζόμενος αναγκάζεται να παρέχει υπηρεσίες στο νέο τόπο, διαφορετικό αυτού που είχε συμφωνήσει, θα πρέπει να διακρίνουμε: Άν η μεταφορά της επιχείρησης γίνεται στην ίδια εδαφική περιοχή της προηγούμενης έδρας, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες στη νέα έδρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξαναγκάζεται ο εργαζόμενος σε ιδιαίτερη πρόσθετη δαπάνη μετακίνησης, την οποία δεν καλύπτει, ούτε διευκολύνει ο εργοδότης. Αν όμως η μεταφορά της έδρας γίνεται σε τόπο που απέχει σημαντικά από τον προηγούμενο και τις κατοικίες των εργαζομένων, ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και να παρέχει εργασία στο νέο τόπο.