ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ;

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ;
September 11, 2018
Share

Πολλές φορές, όταν οι εργοδότες αντιμετωπίζουν αγωγές πρώην υπαλλήλων τους

για άκυρη απόλυση ή για συναφή θέματα, καταφεύγουν στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΔ ζητώντας με αίτησή τους να πληροφορηθούν για τη μετέπειτα εργασιακή πορεία των εργαζομένων τους. Τότε προκύπτει ζήτημα αν τα στοιχεία αυτά συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ώστε ανάλογα να εφαρμοστεί ο νόμος για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει γνωμοδοτήσει ότι είναι επιτρεπτή η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ στον πρώην εργοδότη βεβαίωσης για το αν ο πρώην εργαζόμενος ήταν άνεργοs σύμφωνα με τα μητρώα του ΟΑΕΔ και εάν ελάμβανε επιδότηση ανεργίας για να χρησιμοποιηθεί ενώπιον των Δικαστηρίων.