ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ;

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ
September 11, 2018
Share

Η αδικαιολόγητη, αυθαίρετη απουσία του εργαζόμενου,

ανεξαρτήτως αν είναι συνεχόμενη ή διακεκομμένη, μπορεί να εκληφθεί από τον εργοδότη ως παραίτηση από την εργασία του. Επειδή, πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιό το χρονικό όριο για να εξαχθεί το προαναφερθέν συμπέρασμα, σημειώνουμε ότι πουθενά δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να το προβλέπει. Αυτό εξετάζεται ανά περίπτωση, κατά αντικειμενική κρίση.

Μία τέτοια αδικαιολόγητη αντισυμβατική συμπεριφορά του εργαζόμενου δίνει στον εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του, με την καταβολή της νομίμου αποζημίωσης. Δικαίωμα να την καταγγείλει αζημίως ο εργοδότης έχει, όταν υπάρχει πρόθεση του εργαζόμενου, με μία τέτοια συμπεριφορά να του καταγγελθεί η σύμβαση και να εξοικονομήσει την αποζημίωσή του.