ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΦΕΥΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ;
September 11, 2018
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΦΕΥΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ;
September 11, 2018
Share

Είναι άκυρη η συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη

για συμψηφισμό της αμοιβής για υπερωριακή αμοιβή προς τις ανώτερες των νομίμων αποδοχές που καταβάλλονται στον εργαζόμενο. Αντίθετα, είναι έγκυρη η συμφωνία για συμψηφισμό αμοιβής για εργασία σε ημέρα ρεπό και Κυριακή, αργίες και νύχτα.