ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
September 11, 2018
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ. ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
September 11, 2018
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ. ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Όταν απολύεται ο εργαζόμενος, πρέπει να του καταβάλλεται η αποζημίωση απόλυσης.

Ακόμη και στην περίπτωση που ο εργοδότης καταγγέλει τη σύμβαση εργασίας, επειδή ο εργαζόμενος δεν εκπληρώνει από υπαιτιότητα τα εργασιακά του καθήκοντα ή τα εκτελεί πλημμελώς. Μόνο όταν ο εργαζόμενος προκαλεί την απόλυσή του, με σκοπό να εισπράξει την αποζημίωσή του, τότε ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του αζημίως.