ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Η ακυρότητα της απόλυσης είναι σχετική υπέρ του εργαζόμενου.

Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα να προσφύγει στα Δικαστήρια και να ζητήσει την ακυρότητά της και την επαναπρόσληψή του από τον εργοδότη. Η παραίτησή του αυτή μπορεί να δηλώνεται ρητά ή να προκύπτει σιωπηρά, αλλά από σαφή και αναμφισβήτητα γεγονότα. Το γεγονός ότι ο εργαζόμενος υπέγραψε το έντυπο της απόλυσής του και εισέπραξε την αποζημίωση απόλυσής του ανεπιφύλακτα, δε σημαίνει από μόνο του ότι αποδέχεται την απόλυση ως έγκυρη και ότι δε δύναται αυτός να προσφύγει στα Δικαστήρια.