ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ;
September 11, 2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής του μισθωτού από την εργασία,

ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τις οφειλόμενες σε αυτόν αποδοχές τόσα ωρομίσθια όσες και οι ώρες απουσίας. Το δικαίωμα αυτό του εργοδότη στηρίζεται στο Άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο μισθός οφείλεται εφ’ όσον παρέχεται εργασία.

Το ωρομίσθιο του μισθωτού εξευρίσκεται, για μεν τον αμειβόμενο με ημερομίσθιο, με τη διαίρεση του ποσού των 6 ημερομισθίων (που οφείλονται εβδομαδιαίως) δια των 40 ωρών ή με τον πολλαπλασιασμό του ημερομισθίου επί  0,15 (6:40), για δε τον αμειβόμενο με μισθό με τη διαίρεση των 6/25 του μισθού (που αντιστοιχούν στην απασχόληση μιας εβδομάδας) δια των 40 ωρών, ή με τον πολλαπλασιασμό του μισθού επί 0,006 (6:25:40). 

Η αδικαιολόγητη αποχή του μισθωτού από την εργασία  μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του.  Βέβαια, δεν αναφέρεται σε νόμο ή άλλη διάταξη ο αριθμός των ημερών κατά τον οποίο πρέπει να απουσιάσει αδικαιολογήτως ο μισθωτός ώστε να λυθεί εκ μέρους του η σύμβαση εργασίας. Το ζήτημα εάν η συγκεκριμένη απουσία του συγκεκριμένου μισθωτού επέφερε ή όχι τη λύση της συμβάσεως, απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου.

Η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία, επειδή συνιστά αντισυμβατική διαγωγή και πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του μισθωτού, δίνει, φυσικά, το δικαίωμα στον εργοδότη να καταγγείλει νομίμως, ανά πάσα στιγμή, τη σύμβαση εργασίας, καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση.