ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
September 11, 2018
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η απόλυση που έγινε από πρόσωπο που δεν αντιπροσωπεύει νομίμως το εργοδοτικό νομικό πρόσωπο

είναι άκυρη. Ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει μισθούς υπερημερίας. Ο εργοδότης, αν την επαναλάβει ορθά, περιορίζει τον κίνδυνο να υποχρεωθεί στην καταβολή των μισθών υπερημερίας.