ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΩΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΕ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ Α.Ε.;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΕ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ Α.Ε.;
September 11, 2018
Share

Πολλές φορές από τους κανονισμούς εργασίας των επιχειρήσεων

προβλέπεται ο ευπρεπής τρόπος εμφάνισης των εργαζομένων που συναλλάσσονται με τους πελάτες. Οι εν λόγω διατάξεις των κανονισμών αυτών μπορούν μάλιστα να προβλέπουν και κυρώσεις, ακόμη και την απόλυση του εργαζόμενου που είναι αντισυμβατικός ως προς την εμφάνισή του. Συνεπώς, η προσφυγή του εργαζόμενου στα Δικαστήρια, μόνο εκ του λόγου ότι απολύθηκε εξ αιτίας εφαρμογής μίας τέτοιας πρόβλεψης από τον κανονισμό Εργασίας…μάλλον δεν του δίνει καμία ελπίδα.