ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΕ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ Α.Ε.;
September 11, 2018
Share

Η τρίμηνη προθεσμία για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη

για την ακύρωση απόλυσης αρχίζει από την ανακοίνωση – με οποιονδήποτε τρόπο – ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ – της απόφασης του εργοδότη να απολύσει τον εργαζόμενο και όχι μόνο από την επίδοση του εγγράφου της απόλυσης ή την καταβολή της αποζημίωσης. Έτσι, αν προηγήθηκε η προφορική απόλυση της έγγραφης, η προθεσμία αρχίζει από την προφορική.