ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΙΠΛΗ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;

ΠΟΤΕ ΛΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΛΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
September 11, 2018
Share

Η προσαύξηση 100% των αποδοχών αδείας αφορά στην άδεια αναψυχής

που προβλέπεται από το νόμο και επιβαρύνει τον εργοδότη που αρνείται να τη χορηγήσει κατ’ έτος. Έτσι, αν από ατομική σύμβαση εργασίας ή από κανονισμό εργασίας προβλέπεται επιπλέον αριθμός ημερών αδείας και ο εργοδότης δεν τις χορηγήσει κατ’ έτος, τότε για αυτές δεν οφείλεται προσαύξηση 100%.