ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
September 11, 2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
September 11, 2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση που υπάρξει άκυρη απόλυση,

ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο τους μισθούς υπερημερίας, μέχρι ώτου τον επαναπροσλάβει. Ο εργαζόμενος, στο μεταξύ, δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει εργασία στον εργοδότη. Διότι ο εργοδότης με την απόλυση έχει εκφράσει τη βούληση στον εργαζόμενο να μην τον απασχολεί στις υπηρεσίες του.