ΑΠ 31/2013: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ

Η ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ» ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
September 11, 2018
Copy of Copy of Δοκιμαστικό Άρθρο 1
September 11, 2018
Share

Ως καταχρηστική κρίθηκε καταγγελία εργασιακής σύμβασης εργαζόμενης,

η οποία ήταν αρχαιότερη, μεγαλύτερης ηλικίας και είχε περισσότερα οικογενειακά και οικονομικά βάρη ως έγγαμη και μητέρα ενός τέκνου που σπούδαζε, σε σχέση με τις δύο συναδέλφους της που διατηρήθηκαν σε όμοιες με τη δική της θέσεις εργασίας, μολονότι οι τελευταίες είχαν προβάδισμα ως προς τα τυπικά προσόντα, ενώ η απόδοση όλων στην εργασία ήταν η ίδια. Προκρίθηκαν δηλαδή, τα ουσιαστικά κριτήρια της αρχαιότητας και της εμπειρίας και τα κοινωνικά κριτήρια της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης, σε σχέση με τα τυπικά προσόντα του εργαζόμενου, δεδομένου ότι η καταγγελία για τον τελευταίο θα ήταν λιγότερο επαχθής και λόγω ηλικίας θα εύρισκε ευχερέστερα νέα εργασία.