ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΜΗΝΥΣΗ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Αν δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία ή συνήθεια,

ο μισθός καταβάλεται μετά την παροχή της εργασίας κι αν υπολογίζεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά.