ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
September 11, 2018
ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,

οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν παρά την ανυπαρξία των προϋποθέσεων απονομής σύνταξης, ανακαλούνται σε κάθε περίπτωση, εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης. Η αναζήτηση της παρανόμως καταβληθείσας σύνταξης αποκλείεται μετά την πάροδο ικανού χρόνου από την είσπραξή της, λόγω των απρόβλεπτων οικονομικών συνεπειών που θα επέφερε το μέτρο αυτό για το συνταξιούχο.