ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΕΝΩ ΕΙΜΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ;

TΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΕΣ;
September 11, 2018
TΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΕΣ;
September 11, 2018
Share

Η ασθένεια του εργαζομένου δεν συνιστά λόγο καταγγελίας,

μολονότι η απουσία του ή η μειωμένη ικανότητά του να παρέχει την συμφωνημένη εργασία εξαιτίας της ασθένειας επηρεάζει αρνητικά την εργασιακή σχέση και γενικότερα την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Η σοβαρότητα της ασθένειας και η μακροχρόνια απουσία εξαιτίας αυτής δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την λύση της σύμβασης με καταγγελία του εργοδότη. Από την άλλη, δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει την καταγγελία από τον εργοδότη της σύμβασης εργασίας, ενώ ο εργαζόμενος ασθενεί. Στην περίπτωση, όμως, που οι μακρές απουσίες και η βαρύτητα της ασθένειας θεμελιώνουν αντικειμενικά αρνητική πρόγνωση για την εξέλιξη της υγείας του- με άλλα λόγια θα σημειώσει στο μέλλον και άλλες απουσίες  άρα θα διαταραχθεί η λειτουργία της επιχείρησης- τότε ο εργοδότης έχει δικαιολογημένο συμφέρον να καταγγείλει την σύμβαση.