ΜΠΟΡΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ;

TΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΕΣ;
September 11, 2018
Share

Με βάση το νόμο 1264/82

απαγορεύεται η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση μόνο των εργοδοτών. Επομένως, κάθε εργαζόμενος δικαιούται να αναπτύξει νόμιμη συνδικαλιστική δράση, ακόμα και το διευθυντικό ή υψηλόβαθμο στέλεχος της επιχείρησης. Εξάλλου, η απλή εγγραφή του διευθυντικού στελέχους  στο σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση δεν θεωρείται γεγονός που μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη του εργοδότη στο πρόσωπό του.