ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΥΤΕΡΟ……….
September 11, 2018
ΑΠΕΣΤΑΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
September 11, 2018
Share

Συνταγματικό έκρινε ο Άρειος Πάγος τον νόμο 2643/1998 που ορίζει την απασχόληση των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και των τέκνων τους.

Συγκεκριμένα, κόρη αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, η οποία είχε ποσοστό αναπηρίας κατά 50%,  εργαζόταν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Στη συνέχεια ζήτησε και μετατέθηκε στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας. Εκεί, όμως, τοποθετήθηκε σε δυσμενέστερη θέση, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η υγεία της. Τότε η ίδια προσέφυγε στα δικαστήρια. Όταν εξέτασε την υπόθεση ο Άρειος Πάγος, έκρινε ότι αυτή η μεταβολή ήταν ανεπίτρεπτη και επομένως υπήρχε βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Επίσης, τόνισε ότι η προστασία που παρέχει ο νόμος 2643/1998 στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και στα τέκνα αυτών κατά την απασχόληση τους δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, ειδικότερα στο άρθρο 4 για την ισότητα και στο άρθρο 21 για την προστασία της εργασίας και της οικογένειας. Αντίθετα, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους, η Πολιτεία τους αντιμετωπίζει ως ιδιαίτερη και αυτοτελή κατηγορία προστατευόμενων ατόμων.