ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ;

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΜΙΣΘΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Κ.ΛΠ.
September 11, 2018
Share

Με το θάνατο του εργοδότη, η σύμβαση λύεται μόνο σε μία περίπτωση,

όταν δηλαδή τα μέρη απέβλεψαν στο πρόσωπο του εργοδότη. Τότε, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει κατά την κρίση του εύλογη αποζημίωση στον εργαζόμενο. Η αποζημίωση θα προσδιορισθεί, αφού το δικαστήριο λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση, την ηλικία του εργαζόμενου και την διάρκεια της εργασιακής σχέσης.