ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

OΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 12, 2018
ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 4 ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 12, 2018
OΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 12, 2018
ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 4 ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 12, 2018
Share

Οι συμβάσεις εργασίας στους κλάδους των τραπεζών, των ναυτιλιακών πρακτορείων και επιχειρήσεων, των γραφείων ταξιδίων και τουρισμού, είναι οι πρώτες 4 κλαδικές συμβάσεις εργασίας που επεκτείνονται, δηλαδή κηρύσσονται ως υποχρεωτικές και στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων.
Οι συμβάσεις αφορούν συνολικά πάνω από 75.000 εργαζόμενους και η επέκταση θα επισημοποιηθεί με Υπουργικές Αποφάσεις που θα υπογραφούν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία για τον έλεγχο της επεκτασιμότητας όλων των συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.