ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΠ;

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
September 11, 2018
TΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ;
September 11, 2018
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
September 11, 2018
TΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση παροχής νυχτερινής εργασίας, την Κυριακή ή εξαιρετέα εορτή,

οι προσαυξήσεις είναι 25% ή 75% αντιστοίχως. Υπολογίζονται χωριστά επί του νομίμου ημερομισθίου (για κάθε ώρα αυτής της εργασίας) και προστίθενται μετά τον υπολογισμό τους στο οφειλόμενο για την απασχόληση (δηλαδή στο καταβαλλόμενο) ημερομίσθιο του εργαζόμενου.