ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;

Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;
September 11, 2018
ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
September 11, 2018
Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;
September 11, 2018
ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
September 11, 2018
Share

Όταν ο εργοδότης αποφασίσει να προβεί σε οικειοθελή παροχή σε ορισμένους εργαζόμενους,

πρέπει να έχει υπόψη του την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να εξαιρεί από αυτές τις παροχές άλλους μισθωτούς που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, εκτός αν η εξαίρεση δικαιολογείται από επαρκή αντικειμενικό λόγο. Με άλλα λόγια, βάσει αυτής της αρχής ο εργοδότης οφείλει να επεκτείνει σε όλους τους εργαζομένους τις οικειοθελείς βαθμολογικές, μισθολογικές και λοιπές εργασιακές παροχές.

Προϋπόθεση, λοιπόν, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως ήδη αναφέρθηκε, η παροχή από τον εργοδότη να είναι οικειοθελής, δηλαδή εκούσια. Δεν πρέπει, δηλαδή, να  επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή συλλογική σύμβαση εργασίας ή από άλλη κανονιστικού περιεχόμενου διάταξη, διότι τότε πρόκειται για υποχρεωτική παροχή.