ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
September 27, 2018
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 170 ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑΓΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
September 27, 2018
ΝΕΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
September 27, 2018
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 170 ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑΓΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
September 27, 2018
Share

Εκδόθηκε από τον ΟΜΕΔ η Δ.Α. ΤΡΙΜ.7/2018, Π.Κ.11/25-09-2018 που αφορά το προσωπικό των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας.

Η Διαιτητική Απόφαση προβλέπει αύξηση αποδοχών 1% από 21.02.2018

στους ήδη διαμορφωμένους μισθούς από την Δ.Α. ΠΕΝΤ.8/2016.

Σε συνδυασμό με την Διαιτητική Απόφαση των Ταχυφαγείων,  η νέα Δ.Α. διατηρεί ρυθμισμένες τις εργασιακές σχέσεις στον Επισιτισμό σε έναν κατ’ εξοχή χαοτικό και απορρυθμισμένο τομέα όπου έχουν επιβληθεί διαφορετικοί και άνισοι εργασιακοί όροι απασχόλησης σε πάνω από 270.000 εργαζόμενους.
ΠΟΙΟΙ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ 
Η απόφαση  είναι άμεσα εφαρμοστέα από τους εργοδότες που συμμετέχουν στην ομοσπονδία που την υπογράφει. Αφού υποβληθεί αίτημα από τη συνδικαλιστική οργάνωση (ομοσπονδία), θα ξεκινήσει η διαδικασία μελέτης της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν.1876/1990 (δέσμευση του 51% των εργαζομένων στις εταιρείες της εργοδοτικής οργάνωσης κ.λπ.) και εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις, θα γίνει εισήγηση στο Υπουργείο  Εργασίας ώστε  να καταστεί γενικά υποχρεωτική στον κλάδο.