ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 170 ΕΤΩΝ ΜΕ ΟΥΡΑΓΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
September 27, 2018
ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ;
September 30, 2018
Share

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα για εργαζόμενους και εργοδότες ενόψει των ακραίων καιρικών φαινομένων:

  • Εάν, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, ο εργαζόμενος δεν μεταβεί στην εργασία του, παρά τη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση καταβολής μισθού.
  • Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών και οι εργαζόμενοί της δεν προσέλθουν στην εργασία τους για τον ίδιο λόγο, εφαρμόζεται ο κανόνας της κοινής απαλλαγής των μερών ως προς τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους.

Οι εργοδότες, ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σε ευρύτερες περιοχές της χώρας, θα πρέπει να λαμβάνουν  ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Και συγκεκριμένα, «όλα τα αναγκαία οργανωτικά και εν γένει προσήκοντα στις ιδιαίτερες συνθήκες μέτρα, για την αποφυγή δυσμενών συνεπειών στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, πχ. προσωρινή αναστολή εργασιών, εάν κατά τη διάρκεια τους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο».