ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
September 11, 2018
Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ
September 11, 2018
Share

Είναι συχνό πλέον το φαινόμενο άνεργοι που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ να εργάζονται,

ακόμα και στον τελευταίο εργοδότη τους. Για αυτό, στο σχέδιο νόμου για το ΣΕΠΕ που θα καταθέσει ο Υπουργός Εργασίας προβλέπεται ειδική ρύθμιση  για το παραπάνω ζήτημα. Συγκεκριμένα, αν κατά την διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ, διαπιστώνεται ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη χωρίς να έχει δηλωθεί στις αρχές, θα επιβάλλονται εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011 κυρώσεις και στα δύο μέρη. Ο εργοδότης θα καταβάλει πρόστιμο 3.000 ευρώ για κάθε επιδοτούμενο άνεργο ή 5.000 ευρώ για κάθε επιδοτούμενο άνεργο όταν έχει προηγηθεί εικονική καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον ίδιο εργοδότη. Όσο για τον παράνομα απασχολούμενο-επιδοτούμενο, θα επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ύψους 1 μηνιαίου βασικού επιδόματος ανεργίας και αποστέρηση του δικαιώματος λήψης επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για διάστημα δύο ετών από την  έκδοση της απόφασης της διακοπής της επιδότησης.