ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
October 18, 2018
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ
October 19, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
October 18, 2018
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ
October 19, 2018
Share

Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης λόγω πυρκαγιάς, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού.

Μάλιστα, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της επιχείρησης, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης λόγω καταγγελίας, εκτός αν ήταν ασφαλισμένος κατά του κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε οφείλει τα 2/3 της αποζημιώσεως κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2112/1920.