ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;
September 11, 2018
Share

Μία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καταγγέλλεται πρόωρα,

όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν περιστατικά, ακόμα και μεμονωμένα, τα οποία ανεξάρτητα από την προέλευση τους ή την ύπαρξη της υπαιτιότητας καθιστούν μη ανεκτή για τον καταγγέλλοντα την συνέχιση της σύμβασης μέχρι την κανονική λήξη της. Τα περιστατικά αυτά μπορεί να είναι και τυχαία ή να οφείλονται σε ανωτέρα βία. Για τον προσδιορισμό του σπουδαίου λόγου συνεκτιμώνται συγκεκριμένες περιστάσεις όπως το είδος της εργασίας και η φύση της επιχείρησης.