Τα διαλείμματα εργασίας παρατείνουν το ωράριο εργασίας;

Πότε η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι έγγραφη;
September 8, 2022
Πειθαρχική Δίωξη σε Υπάλληλο: Ειδικά η περίπτωση του Συνταξιούχου
September 9, 2022
Πότε η σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι έγγραφη;
September 8, 2022
Πειθαρχική Δίωξη σε Υπάλληλο: Ειδικά η περίπτωση του Συνταξιούχου
September 9, 2022
Share

Οι διακοπές εργασίας για ελαφρύ πρόγευμα (κολατσιό) ή για μεσημβρινό γεύμα

καθώς και τα διαλείμματα εργασίας (για απλή ανάπαυση), δεν περιλαμβάνονται στις ώρες εργασίας. Με άλλα λόγια, δεν θεωρούνται χρόνοι πραγματικής εργασίας, με συνέπεια την ανάλογη παράταση του ημερήσιου ωραρίου, εκτός βέβαια αν ο εργοδότης χορηγεί οικειοθελώς ή με συμφωνία το διάλειμμα χωρίς να το εργάζεται ο μισθωτός.

Σημειωτέον ότι, ως χρόνος εργασίας θεωρείται κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τα καθήκοντά του. Ακόμα, ο εργοδότης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποχρεώσει τους μισθωτούς να παραμείνουν μέσα στον τόπο εργασίας τους κατά τις ώρες διακοπής ή διαλείμματος.

Δικηγόρος Εργατολόγος