ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
October 6, 2018
ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
October 6, 2018
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
October 6, 2018
ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
October 6, 2018
Share

Για να είναι έγκυρη η απόλυση

πρέπει να καταβληθεί πλήρης η οφειλόμενη αποζημίωση στον απολυόμενο μισθωτό.

Σε περίπτωση ελλιπούς καταβολής αποζημίωσης απόλυσης,

ο μισθωτός δικαιούται, είτε να αξιώσει τη συμπλήρωση της αποζημίωσης, παραιτούμενος από το δικαίωμα προσβολής της ακυρότητας της απόλυσης, είτε να θεωρήσει άκυρη την απόλυση, οπότε, εμμένοντας στη σύμβαση εργασίας του, να ζητήσει μισθούς υπερημερίας.