ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Share

Για να είναι έγκυρη η απόλυση

πρέπει να καταβληθεί πλήρης η οφειλόμενη αποζημίωση στον απολυόμενο μισθωτό.

Σε περίπτωση ελλιπούς καταβολής αποζημίωσης απόλυσης,

ο μισθωτός δικαιούται, είτε να αξιώσει τη συμπλήρωση της αποζημίωσης, παραιτούμενος από το δικαίωμα προσβολής της ακυρότητας της απόλυσης, είτε να θεωρήσει άκυρη την απόλυση, οπότε, εμμένοντας στη σύμβαση εργασίας του, να ζητήσει μισθούς υπερημερίας.