ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ;
September 11, 2018
ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ;
September 11, 2018
Share

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια,

ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας. Αν, μάλιστα, υπολογίζεται σε ορισμένα διαστήματα κατά την διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά.