ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;
September 11, 2018
ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;
September 11, 2018
Share

Η επίσχεση εργασίας μπορεί να ασκηθεί για την πληρωμή

καθυστερημένων αποδοχών ή άλλων νόμιμων ή συμβατικών παροχών. Μπορεί, βέβαια, να ασκηθεί και για άλλο λόγο, δηλαδή για πράξεις που έχουν σχέση με την παροχή εργασίας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η επαναφορά των αρχικών όρων εργασίας ύστερα από βλαπτική για τον εργαζόμενο μονομερή μεταβολή τους. Κατά το χρόνο της επίσχεσης, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει τις αποδοχές του, αφού ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή εργασίας.