ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ “WORLD ECONOMIC FORUM” (WEF)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ
October 19, 2018
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ. ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
October 25, 2018
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ
October 19, 2018
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ. ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
October 25, 2018
Share

Από τις 140 θέσεις ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 57η  θέση και στην 27η ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε.

Δείχνει υστέρηση στα παρακάτω σημεία:

Α)  ποιότητα θεσμικού περιβάλλοντος

Β)  ανάπτυξη καινοτομίας

Γ)  κατάσταση χρηματοπιστωτικού συστήματος και

Δ)  υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στον πυλώνα της αγοράς εργασίας η χώρα κατατάσσεται 107η , με καλύτερη χώρα τις Η.Π.Α. Η Ελλάδα βαθμολογείται με “0” στον δείκτη «δικαιώματα εργαζομένων».