Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΒΑΛΕ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχάς, η συμπεριφορά του εργοδότη

που προσβάλλει την προσωπικότητα του εργαζομένου συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή. Αρκεί η συμπεριφορά να δημιούργησε τέτοιες συνθήκες, ώστε να μην είναι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους του εργαζομένου. Με άλλα λόγια, εξαιτίας της προσβλητικής ή βάναυσης συμπεριφοράς να καθίσταται αδύνατη η περαιτέρω συνέχιση  της εργασίας σε αυτό τον χώρο, ακόμα κι αν ο εργοδότης δεν είχε τέτοια πρόθεση. Η υποχρέωση του εργοδότη να σέβεται την προσωπικότητα του εργαζομένου πηγάζει από την υποχρέωση γενικής πρόνοιας που διέπει κάθε εργασιακή σχέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να την θεωρήσει ως άτακτη καταγγελία και να απαιτήσει την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Επίσης, μπορεί να την αποκρούσει δηλώνοντας στον εργοδότη ότι θα συνεχίσει να παρέχει την εργασία του όπως και πριν. Αν ο εργοδότης δεν δεχθεί, καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή προσήκουσας εργασίας.