ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

μπορεί να γίνει και από τον εργαζόμενο, όχι μόνο ρητά αλλά και σιωπηρά. Αυτό σημαίνει πως απαιτούνται πράξεις από τις οποίες να προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο η βούλησή του για λύση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργοδότης δεν καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή υπηρεσιών του εργαζομένου. Επίσης, δεν οφείλει να καταβάλει αποζημίωση.