Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ. ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ;
December 16, 2018
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
December 18, 2018
Share

Όταν ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη γίνεται λόγος για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Ο εργοδότης δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές ως προς τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής εργασίας και ο εργαζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της σύμβασης είναι η εξάρτηση, η οποία είναι πιό χαλαρή όταν ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλίες κατά την εργασία του λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεών του. Αυτό δεν ισχύει στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ο εργαζόμενος που παρέχει έναντι μισθού τις υπηρεσίες του, δεν έχει τις ίδιες δεσμεύεσεις με εκείνον που εργάζεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ο εργαζόμενος σε καθεστώς ανεξαρτήτων υπηρεσιών δεν ελέγχεται και δεν οφείλει να συμμορφώνεται με τις εντολές του εργοδότη.