ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΩ;

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Παρεμφερείς εργασίες είναι οι συναφείς προς την κύρια εργασία απασχολήσεις

οι οποίες έχουν προπαρασκευαστικό ή συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με αυτή. Προσφέρονται παρεμπιπτόντως χωρίς να επηρεάζουν ή να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της κύριας εργασίας. Ο εργοδότης δικαιούται να αξιώσει παρεμφερείς εργασίες, αφού καλύπτονται από τον κύριο μισθό ο οποίος καταβάλλεται για την κύρια απασχόληση. Με άλλα λόγια, δεν οφείλεται δεύτερος μισθός, καθώς δεν πρόκειται για διαφορετικά και διακριτά αντικείμενα.