Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΧΑΤΟ ΜΕΣΟ

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία ασκείται νόμιμα, όταν χρησιμοποιείται

ως έσχατο μέσο για τη επιδίωξη του σκοπού του εργοδότη. Αυτό σημαίνει πως η αποδοκιμαστέα συμπεριφορά του μισθωτού πρέπει στην αρχή να αντιμετωπιστεί με άλλα ηπιότερα μέσα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε η προσφυγή στο επαχθέστερο μέτρο, δηλαδή στην απόλυση, είναι αναπόφευκτη. Δεν δικαιολογείται απόλυση, όταν η διαγωγή του εργαζομένου ήταν άριστη από την πρόσληψή του μέχρι την διάπραξη του παραπτώματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αντίδραση του εργοδότη είναι δυσανάλογη με το συγκεκριμένο παράπτωμα.