ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο πια ο εργοδότης να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα

με οφειλές προς τρίτους και προβλήματα ως προς την εμπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους. Σε μία τέτοια περίπτωση ο εργαζόμενος ασκεί το δικαίωμα για επίσχεση εργασίας για τις μη καταβληθείσες δεδουλευμένες αποδοχές. Ακόμα κι αν το ασκεί νόμιμα, αφού έχει αξίωση από ληξιπρόθεσμες παροχές, υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.

Ο λόγος είναι πως η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών οφείλεται όχι σε υπαιτιότητα ή δυστροπία του εργοδότη αλλά στην ιδιαίτερα οικονομική θέση που είναι γνωστή στον εργαζόμενο. Όταν μάλιστα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη ακόμα και με την εκποίηση των ακινήτων του, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να προβάλει αυτές τις αξιώσεις.

Συνεπώς, ο εργαζόμενος περιέρχεται σε υπερημερία ως προς την προσφορά εργασίας και δεν δικαιούται τους μισθούς υπερημερίας λόγω επίσχεσης εργασίας.