ΝΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;
September 11, 2018
Share

Αν με οποιοδήποτε τρόπο υπάρξει εναλλαγή ή υποκατάσταση του εργοδότη,

εκείνος που τον διαδέχεται ή τον υποκαθιστά υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους που πηγάζουν από την σύμβαση εργασίας. Αυτό προϋποθέτει πως η επιχείρηση συνεχίζει να λειτουργεί ως οικονομική μονάδα και να διατηρεί την ταυτότητα της με τον νέο φορέα με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ότι συνεχίζεται με τους ίδιους όρους  και συνθήκες η σύμβαση εργασίας με τον νέο εργοδότη χωρίς διακοπή. Τότε, δεν απαιτείται ως πρόσθετη προϋπόθεση η συναίνεση του μισθωτού. Απαραίτητη είναι η συναίνεση μόνο αν κατά την σύμβαση εργασίας οι εργαζόμενοι είχαν αποβλέψει στο πρόσωπο του εργοδότη.