ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΕ ΙΚΕ
November 7, 2018
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΤΙ ΕΚΡΙΝΕ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ! ΖΗΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ! ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ!
November 8, 2018
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΕ ΙΚΕ
November 7, 2018
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΤΙ ΕΚΡΙΝΕ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ! ΖΗΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ! ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ!
November 8, 2018
Share

Νέα διάταξη σε νομοσχέδιο.

Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής των εργαζομένων σε δίκες για τη μη καταβολή δεδουλευμένων  καθώς και για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης,  χωρίς έγγραφη προδικασία, δίνει διάταξη νομοσχεδίου που καταθέτει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας.

Το άρθρο για την παράσταση  πολιτικής αγωγής προβλέπεται στο  νομοσχέδιο με τίτλο «μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» και έχει ως εξής:

  1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου του αν. 690/1945 (Α 292) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις παραπάνω υποθέσεις, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»
  2. Στο άρθρο 28 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Στις υποθέσεις της παρ. 1, όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»