ΠΡΟΣΕΦΥΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΑΞΙΩΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;
September 11, 2018
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;
September 11, 2018
Share

Ο εργαζόμενος προσφεύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας

διεκδικώντας δικαιώματά του που πηγάζουν από το νόμο ή την σύμβαση εργασίας. Για αυτό τον λόγο, ο εργοδότης καταγγέλλει εγγράφως την σύμβαση και καταβάλει την προβλεπόμενη αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση, η απόλυση είναι καταχρηστική, καθώς έγινε από τον εργοδότη για λόγους εκδίκησης. Αξίζει να σημειωθεί πως η απόλυση παραμένει καταχρηστική, ακόμα κι όταν ο μισθωτός δεν δικαιωθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση προπετούς, δηλαδή αυθάδους και βεβιασμένης προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας (ιδίως αν προβλήθηκαν αβάσιμες ή ανύπαρκτες αξιώσεις) εκ μέρους του μισθωτού.