ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΤΟΣ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ;

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση που ημέρες άδειας δεν χορηγούνται στον εργαζόμενο,

έστω και με την συναίνεσή του, αλλά μεταφέρονται στο επόμενο ή σε μεθεπόμενα έτη, αυτή η μεταφορά των ημερών θεωρείται ανίσχυρη (άκυρη). Επομένως, ο εργοδότης που δεν χορήγησε πλήρη την κανονική άδεια στον εργαζόμενο κατά την διάρκεια του έτους που αυτή αφορά υποχρεούται να καταβάλει τις αντίστοιχες προς τις ημέρες μη χορηγηθείσας άδειας αποδοχές προσαυξημένες κατά 100%.