ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχάς, ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει

οφειλόμενο μισθό με απαίτησή του, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθός είναι απολύτως αναγκαίος για την διατροφή του εργαζομένου και της οικογένειάς του. Η απαγόρευση συμψηφισμού του μισθού με εργοδοτικές απαιτήσεις είναι μία από τις μορφές προστασίας του μισθού, δηλαδή του μισθωτού και της οικογένειάς του. Στην απαγόρευση αυτή υπάγεται, όμως, μόνο ο μισθός υπό στενή έννοια και όχι η αποζημίωση λόγω απόλυσης. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται ο συμψηφισμός της αξίωσης αυτής με απαίτηση του εργοδότη.