ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ;

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ;
December 12, 2018
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
December 12, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ;
December 12, 2018
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
December 12, 2018
Share

Ο εργοδότης κατά το στάδιο της πρόσληψης μπορεί να συλλέγει πληροφορίες προκειμένου να κρίνει την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την προσφερόμενη θέση εργασίας.

Αναγνωρίζεται, λοιπόν, το δικαίωμα του εργοδότη να υποβάλλει ερωτήσεις στον υποψήφιο. Όμως, εκ του νόμου προβλέπεται ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να απορρίψει μία υποψήφια λόγω ύπαρξης εγκυμοσύνης. Συνεπώς, ούτε ο εργοδότης μπορεί να υποβάλλει κάποια σχετική ερώτηση, αλλά ούτε και η υποψήφια είναι υποχρεωμένη να τον ενημερώσει για την κατάσταση εγκυμοσύνης της.

Κατ’ εξαίρεση μόνο, η έγκυος γυναίκα οφείλει να πληροφορήσει τον εργοδότη στις περιπτώσεις που η κατάστασή της καθιστά  πλήρως αδύνατη την παροχή εργασίας.