ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ;

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
December 10, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ;
December 12, 2018
Share

Οι όροι της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης ισχύουν για όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Στην περίπτωση λήξης αυτής, ο εργοδότης υποχρεούται για ένα τρίμηνο από την περάτωση της ισχύος της, να συνεχίσει να καταβάλει υποχρεωτικά όλες τις παροχές, μισθολογικές ή μη μισθολογικές που προβλέπονται σε αυτή.

Μετά το τέλος του τριμήνου όμως, υποχρεούται να καταβάλει μόνο

α) το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο,

β) το επίδομα τέκνων,

γ) το επίδομα ωριμάνσεων και

δ) το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.

Κάθε άλλος όρος που αφορά επιδόματα ή θεσμικές παροχές παύει να ισχύει με μονομερή βούληση του εργοδότη, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται η συμφωνία των εργαζομένων.