ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

Share

Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας πρέπει να τηρηθούν ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα απαιτείται

α) η τήρηση έγγραφου τύπου και

β) καταβολή της αποζημίωσης.

Στην περίπτωση που έχει λάβει χώρα συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για καταβολή μεγαλύτερης αποζημίωσης από την νομοθετικά προβλεπόμενη, ο εργοδότης υποχρεούται να την καταβάλει, αλλιώς η καταγγελία είναι άκυρη. Στην περίπτωση λοιπόν, που δεν την καταβάλει, ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει την καταγγελία άκυρη και να ζητήσει την επαναπρόσληψή του, καθώς και μισθούς υπερημερίας. Διαφορετικά, δύναται να τη θεωρήσει έγκυρη και να ζητήσει την καταβολή του υπόλοιπου ποσού.