ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;
September 11, 2018
Share

Το κρίσιμο ζήτημα σε αυτή την περίπτωση

είναι η νομική θέση των μαθητευόμενων εργαζομένων. Γενικότερα, στην σύμβαση μαθητείας σύμβαση  ο ένας από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις γνώσεις για την άσκηση από ορισμένου επαγγέλματος ή τέχνης. Μορφές  της σύμβασης μαθητείας είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και  η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου.

Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας βασικό στοιχείο είναι η παροχή εκπαίδευσης στον μαθητευόμενο. Η εργασία που προκύπτει κατά την σύμβαση αυτή δεν αποτελεί σκοπό εκτέλεσης παραγωγικού έργου, αλλά συμβάλλει στην εκπαίδευση. Το αντίθετο συμβαίνει στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Σε αυτήn ο μισθωτός παρέχει εργασία και παράλληλα αποκτάει γνώσεις. Με άλλα λόγια, η εκμάθηση επέρχεται ως συνέπεια της εφαρμογής της σύμβασης.